persons-731182_640.jpg

1. Rohkeus on rehellisyyden edellytys haastavissa tilanteissa

Yksi terveiden ja toimivien parisuhteiden perusedellytyksistä on (ainakin jonkinasteinen) rehellisyys. Kumppaniaan olisi hyvä kunnioittaa sen verran, että kykenee olemaan rehellinen myös haastavissa tilanteissa. Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty.

Rehellisyys on kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta se on ihailtavaa ja suoraselkäistä, toisaalta se voi olla myös äärimmäisen tuhoavaa. Rehellisyydellä voidaan satuttaa, aiheuttaa pettymyksiä, luoda epäluottamusta ja aiheuttaa menetyksiä.

Kun kuvaan astuvat muuttujat kuten pelko toisen satuttamisesta, pelko pettymyksen aiheuttamisesta tai pelko toisen menettämisestä, lakkaa rehellisyys olemasta helppoa. Rehellisyys on riskipeliä, jossa voi käydä joko todella hyvin tai todella huonosti. Toisinaan rehellisyyttä kuitenkin aidosti tarvitaan ja silloin siihen olisi hyvä kyetä. Rehellisyyden edellytyksiä ovat kuitenkin rohkeus ja itsevarmuus. Ilman riittävää rohkeutta on vaikeaa olla rehellinen kaikkein haastavimmissa tilanteissa.

2. Itsevarmuus synnyttää luottamusta

Toinen parisuhteen tärkeä rakennuspilari on luottamus. Mitä enemmän luottamusta suhteessa on, sitä helpompi ja miellyttävämpi se on. Mitä vähemmän luottamusta, sitä enemmän epäilyksiä, kyräilyä ja draamaa suhteeseen sisältyy. Luottaminen kuitenkin kysyy ennen kaikkea itsevarmuutta.

Itsevarma ihminen kykenee luottamaan siksi, että tietää selviävänsä ja kestävänsä mahdolliset tilanteet, joissa luottamus petetään. Vaikka tällainen tilanne olisi vaikea myös hänelle, on hän tarpeeksi varma itsestään eikä joudu jatkuvasti pelkäämään satutetuksi tulemista. Epävarma ihminen taas on alttiimpii pelkäämään asioita kuten satutetuksi tai hylätyksi tulemista. Tämä taas johtaa tarpeeseen epäillä, valvoa ja hallita.

Itsevarmuuden omaaminen myös vähentää tarvetta kaikenlaiselle "pelailulle", kieroilulle ja valtapeleille. Kun ihminen on sinut itsensä kanssa, näyttäytyy kaikki tällainen turhana ja pikkumaisena.

3. Muutoksen kestäminen vaatii rohkeutta ja itsevarmuutta

Eletty elämä, aika ja kokemukset muuttavat ihmistä. Vaikka jotain säilyy samana, paljon myös muuttuu. Harva meistä on sama ihminen joka oli vielä 5, 10 tai 20 vuotta sitten. Samalla tavalla muuttuvat myös kumppanimme.

Muutoksen hyväksyminen itsessään ja toisessa vaatii rohkeutta ja itsevarmuutta. Pelko uutta ja tuntematonta kohtaan on luonnollista, mutta usein myös turhauttavaa. Muutos pelottaa, sillä emme tiedä, kuinka meille lopulta käy. Millaiseksi muutumme? Millaiseksi kumppanimme muuttuu? Kuinka nämä muutokset tulevat näkymään käytännön elämässä? Kestääkö parisuhde?

Mitä enemmän rohkeutta ja itsevarmuutta meillä on, sitä helpompi meidän on hyväksyä muutos: antaa vanhan mennä, ottaa uusi vastaan ja luottaa siihen, että lopulta elämässä käy ennemmin hyvin kuin huonosti.

4. Itsevarmuus on edellytys aidosti terveelle ja tasa-arvoiselle suhteelle

Kaikista syistä tämä on ehkä tärkein. Kun parisuhteen osapuolet ovat itsevarmoja, on suhde heille kuin tasa-arvoinen, molempia voimauttava ja vahvistava liitto. Molemmat osapuolet ovat yhdessä siksi, että se tuntuu hyvältä ja oikealta. Parisuhde on kuin viimeinen loistava silaus muutenkin kivaan elämään.

Kun jommallakummalla tai kummallakin osapuolella ei itsevarmuutta ole, parisuhde lakkaa olemasta vain tämä vapaaehtoinen ja voimauttava liitto kahden ihmisen välillä, sillä kuvaan astuvat tekijät kuten tarvitsevuus ja läheisriippuvuus. Kun toinen osapuoli tarvitsee toista enemmän kuin toinen, syntyy epätasapainoa. Toinen ei saa suhteesta tarpeeksi, toinen taas ehkä liikaakin. Yhtään pidemmällä aikavälillä tämä vähentää suhteen mielekkyyttä.

Se, että parisuhteen osapuolet tarvitsemalla tarvitsevat toisiaan on kaunis, mutta samalla vahingollinen ajatus. Onnensa ulkoistaminen toiselle ihmiselle on rohkeaa, mutta harvoin toimivaa. Lopulta jokainen meistä on yksin. Mitä enemmän itsevarmuutta ihmisellä on, sitä paremmin hän tätä tietoa ja tilannetta kestää. Mitä enemmän sinut on itsensä kanssa, sitä parempi kumppani voi toiselle olla.

5. Itsevarma kestää paremmin kriisitilanteissa

Parisuhteissa ja elämässä muutenkin sattuu toisinaan pienempiä ja isompia kriisitilanteita. Suurimmillaan nämä voivat olla todellisia ääritilanteita, joissa ihmisen tai parisuhteen osapuolten kypsyys, kyvyt ja ominaisuudet laitetaan todelliseen koetukseen.

Itsevarmuus ja rohkeus ovat tärkeimpiä työkaluja kriisitilanteissa selviämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Itsevarmuus helpottaa synkkienkin tilanteiden kestämistä ja rohkeus lisää kykyä toimia silloin, kun toimiminen on vaikeaa. Mitä vähemmän itsevarmuutta ja rohkeutta, sitä alttiimpia olemme kriisitilanteiden edessä ja sitä rankempia ne meille ovat.

Ylläkuvatut skenaariot ovat tietysti ääripositiivisia esimerkkejä siitä, millaista elämä voi olla, kun osapuolten rohkeustaidot ja itsevarmuus ovat aidosti korkealla tasolla. Jos et tunnista näitä piirteitä itsestäsi, ei hätää, en täysin tunnista minäkään itsestäni. Todella harvat ihmiset ovat aidosti kypsiä, rohkeita ja itsevarmoja. Useimmat meistä vasta tavoittelevat näitä taitoja. Tärkeintä onkin pyrkimys kasvuun rohkeaksi ja itsevarmaksi ihmiseksi, sillä se tekee meistä samalla parempia, helpompia ja monipuolisempia kumppaneita.

Kuinka oppia rohkeutta ja itsevarmuutta?

Kuinka kuka tahansa voi sitten kehittyä rohkeammaksi ja itsevarmemmaksi?
Rohkeuden ja itsevarmuuden oppiminen eroavat hieman toisistaan:
Rohkeuden oppiminen on hyvin suoraviivaista ja on verrattavissa monien muiden taitojen oppimiseen. Vertaan sitä usein esimerkiksi matematiikan opiskeluun. Muistele sitä, kuinka aloitit alakoulussa oppimaan matikkaa: Et suinkaan aloittanut todennäkösyyslaskennasta ja derivaatoista eli vaikeista taidoista. Sen sijaan aloitit aivan pohjalta: ensin opettelit numerot, sitten ynnäys- ja vähennyslaskut, sitten siirryit kerto- ja jakolaskuihin ja niin edelleen. Etenit yksinkertaisesta kohti monimutkaisempaa.

Rohkeus toimii samoin. On aivan luonnollista, että suuret haasteet tuntuvat ylivoimaisilta. Sen sijaan pienemmät haasteet ovat täysin mahdollisia kelle tahansa. Etsi ensiksi alkutasosi, kartoita mihin kykenet ja mikä tuntuu toistaiseksi liian pelottavalta. Tämän jälkeen ala haastamaan itseäsi: Kun jokin tuntuu pelottavalta, mutta silti mahdolliselta tehdä, tee se. Tulet huomaamaan, kuinka nopeasti totut vaikeisiinkin tilanteisiin ja muutut rohkeammaksi.

Itsevarmuus taas perustuu kokemuksille, onnistumisille ja psykologisille taidoille. Mitä kokeneempi olet ja mitä enemmän onnistumisia olet saanut, sitä enemmän syytä sinulla on tuntea itsesi varmaksi. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä luomaan elämäänsä jatkuvasti pieniä ja miksei isompiakin onnistumisia.

Tärkeässä osassa ovat myös psykologiset taidot. Niillä tarkoitan taitoja, kuten kykyä kestää vastoinkäymisiä, kykyä palautua epäonnistumisista, kykyä kestää pahaa mieltä, kykyä sietää pettymyksiä ja niin edelleen. Mitä korkeammalla tasolla tällaiset taitosi ovat, sitä vähemmän tulet pelkäämään vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, minkä seurauksena itsevarmuutesi tulee kohoamaan.

Lopuksi

Tärkein palvelus minkä voit itsellesi tehdä, on juurikin rohkeuden ja itsevarmuuden kehittäminen. Sen lisäksi että se parantaa parisuhteitasi ja tekee sinusta paremman kumppanin, parantaa se elämää myös todella monella muulla tasolla. Rohkeus ja itsevarmuus avaavat ovia, tekevät mahdollisiksi asioita, joita et ole ennen uskaltanut, monipuolistavat ja rikastuttavat elämää.

Mikäli rohkeuden opiskelu kiinnostaa, suosittelen tutustuman esimerkiksi Eroon ujoudesta –kirjaani  ja Elä Paremmin –blogiini , joista löydät paljon tietoa rohkeuden ja itsevarmuuden kehittämisestä sekä parisuhteiden parantamisesta.

Kaikkea hyvää sinulle rakkaudella toivoo,
Jevgeni Särki